Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace


MOTTO

Disparity chápeme jako rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či, procesů, jejíž identifikace a srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální, ekonomický, politický).

Disparity nezkoumáme proto, abychom dosáhli toho, že budeme všichni stejní. Poznáváme je také proto, abychom si potvrdili naši jedinečnost, dovedli se účelně a efektivně odlišit a dobře využít své komparativní výhody.

Řešitelský kolektiv

Číslo Jméno Fakulta - katedra Funkční postavení
1 Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. EkF – Katedra regionální a environmentální ekonomiky odpovědný řešitel
2 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D. EkF – Katedra veřejné ekonomiky řešitel
3 Prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. EkF – Katedra podnikohospodářská řešitel
4 Ing. Jan Malinovský, Ph.D. EkF – Katedra regionální a environmentální ekonomiky řešitel
5 Doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D. EkF – Katedra evropské integrace řešitel
6 Doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. EkF – Katedra regionální a environmentální ekonomiky řešitel, šéfredaktor časopisu REGIONÁLNÍ DISPARITY
7 Ing. Vladimír Koudela, CSc. FAST – Katedra městského inženýrství řešitel
8 Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. OPF Karviná – Katedra ekonomie řešitel
9 Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. EkF – Katedra veřejné ekonomiky řešitel
10 Ing. Klára Sobočíková EkF - Katedra regionální a environmentální ekonomiky technická asistence a informační obsluha
11 Helena Jelínková EkF – Katedra regionální a environmentální ekonomiky technická asistence
12 Ing. Michal Seibert EkF – Laboratoř informačních technologií řešitel

© 2007 - Copyright DISPARITY, created by web-evolution.cz