Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace


MOTTO

Disparity chápeme jako rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či, procesů, jejíž identifikace a srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální, ekonomický, politický).

Disparity nezkoumáme proto, abychom dosáhli toho, že budeme všichni stejní. Poznáváme je také proto, abychom si potvrdili naši jedinečnost, dovedli se účelně a efektivně odlišit a dobře využít své komparativní výhody.

Vstupní prezentace

Prezentace strana 1 Prezentace strana 2 Prezentace strana 3 Prezentace strana 4 Prezentace strana 5 Prezentace strana 6 Prezentace strana 7 Prezentace strana 8 Prezentace strana 9 Prezentace strana 10 Prezentace strana 11 Prezentace strana 12


© 2007 - Copyright DISPARITY, created by web-evolution.cz