Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace


MOTTO

Disparity chápeme jako rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či, procesů, jejíž identifikace a srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální, ekonomický, politický).

Disparity nezkoumáme proto, abychom dosáhli toho, že budeme všichni stejní. Poznáváme je také proto, abychom si potvrdili naši jedinečnost, dovedli se účelně a efektivně odlišit a dobře využít své komparativní výhody.

Dílčí úkoly 3. fáze výzkumu Regionálních disparit (duben 2009 – prosinec 2010)

Dílčí úkol Název dílčího úkolu / hlavní směry zkoumání Garant DÚ / řešitelé
DÚ 1: Regionální disparity a regionální management

Rozpracování a ověření nástrojů pro identifikaci, hodnocení a eliminaci resp. zmírňování územních disparit a deskripce cest možného ovlivňování vývoje územních disparit prostřednictvím regionálního managementu

Hučka, Fachinelli, Koudela, Kutscherauer, Skokan, Sucháček, Tománek
DÚ 2: Případové studie
Ověření navržených metod hodnocení disparit mezi kraji ČR na vybraných regionálních jevech resp. procesech
Komparativní analýza vývoje regionálních disparit v Rakousku, Polsku a na Slovensku v posledních pěti letech
Kutscherauer, Skokan, Tuleja,
DÚ 3: Informační obsluha úkolu
Literatura, překlady. Informační obsluha a databáze úkolu.
Správa webových stránek úkolu, vydávání elektronického časopisu REGIONÁLNÍ DISPARITY, marketingové aktivity.
Šeděnková, Jelínková
DÚ 4: Mezinárodní spolupráce

Spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, katedrou verejné správy a regionálního rozvoje – Prof. Milan Buček
Spolupráce s Ekonomickou akademií Karola Adamieckieho v Katovicích – Prof. Andrzej Klasik

Malinovský
DÚ 5: Mezinárodní vědecká konference
Příprava a realizace mezinárodní vědecké konference na téma teorie, metodologie, měření a hodnocení regionálních disparit. Kutscherauer, Hučka, Sucháček, Šeděnková, Tuleja
   

© 2007 - Copyright DISPARITY, created by web-evolution.cz