Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace


MOTTO

Disparity chápeme jako rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či, procesů, jejíž identifikace a srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální, ekonomický, politický).

Disparity nezkoumáme proto, abychom dosáhli toho, že budeme všichni stejní. Poznáváme je také proto, abychom si potvrdili naši jedinečnost, dovedli se účelně a efektivně odlišit a dobře využít své komparativní výhody.

18.3.2012 - 10. číslo časopisu REGIONÁLNÍ DISPARITY

10. číslo časopisu REGIONÁLNÍ DISPARITY je monotematicky věnováno problematice trhu práce v Moravskoslezském kraji.

Je prvním číslem vydaným po ukončení výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR, v rámci nějž začal být vydáván. Časopis bude dále vycházet pod gescí Katedry regionální a environmentální ekonomiky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, zpravidla 2x ročně.

Od 11. čísla dozná časopis některých zřetelných změn, především bude rozšířen jeho obsahový záběr tak, aby lépe pokrýval problematiku regionální politiky a regionálního rozvoje České republiky. V souvislostí s tím je také diskutována úprava jeho názvu a grafické podoby. Věříme, že připravované změny přispějí ke zvýšení informační hodnoty časopisu.

Anglickou verzi monografie REGIONÁLNÍ DISPARITY naleznete ZDE

Atuální číslo časopisu REGIONÁLNÍ DISPARITY naleznete ZDE

 

© 2007 - Copyright DISPARITY, created by web-evolution.cz