Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace


MOTTO

Disparity chápeme jako rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či, procesů, jejíž identifikace a srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální, ekonomický, politický).

Disparity nezkoumáme proto, abychom dosáhli toho, že budeme všichni stejní. Poznáváme je také proto, abychom si potvrdili naši jedinečnost, dovedli se účelně a efektivně odlišit a dobře využít své komparativní výhody.

Mezinárodní spolupráce

Pro analýzu vzniku, vývoje a klasifikaci regionálních disparit a zejména jejich mezinárodního srovnání bude využita dlouhodobá spolupráce s obdobnými pracovišti v Polsku a na Slovensku.

Ve spolupráci s těmito pracovišti bude po ukončení 1. fáze výzkumu uspořádán mezinárodní seminář a po ukončení výzkumného projektu mezinárodní konference na téma regionálních disparit.


Spolupracující zahraniční instituce:

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckieho w Katowicach,
akademia@ae.katowice.pl
www.ae.katowice.pl
Ekonomická akademie Karola Adamieckieho v Katovicích
Wydzial Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalny Fakulta Ekonomie, Katedra strategických a regionálních studií
Prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik, kierownik katedry vedoucí katedry
Prof. dr hab. Florian Kuźnik, rektor rektor

Ekonomická univerzita v Bratislave
www.euba.sk
Národohospodárska fakulta, katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
Prof. Ing. Milan Buček, DrCs., vedoucí katedry

© 2007 - Copyright DISPARITY, created by web-evolution.cz