Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace


MOTTO

Disparity chápeme jako rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či, procesů, jejíž identifikace a srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální, ekonomický, politický).

Disparity nezkoumáme proto, abychom dosáhli toho, že budeme všichni stejní. Poznáváme je také proto, abychom si potvrdili naši jedinečnost, dovedli se účelně a efektivně odlišit a dobře využít své komparativní výhody.

Kontakty


VŠB - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
Sokolská třída 33
701 21 Ostrava 1

Doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
šéfredaktor časopisu REGIONÁLNÍ DISPARITY
E-mail: jan.suchacek@vsb.cz

Ing. Lucie Holešinská
editorka
E-mail: lucie.holesinska@vsb.cz


 

© 2007 - Copyright DISPARITY, created by web-evolution.cz