Regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace


MOTTO

Disparity chápeme jako rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či, procesů, jejíž identifikace a srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální, ekonomický, politický).

Disparity nezkoumáme proto, abychom dosáhli toho, že budeme všichni stejní. Poznáváme je také proto, abychom si potvrdili naši jedinečnost, dovedli se účelně a efektivně odlišit a dobře využít své komparativní výhody.

Kontext projektu

Výzkum disparit v územním rozvoji České republiky je projektem realizovaným v rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj na léta 2007 až 2011 - programu WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních disparit.

Tento výzkum je podporován v souladu se zákonem 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje §3, čl. c) jako "výzkum a technologický vývoj přispívající k celkovému rozvoji regionu ........ ".

 

Smysl projektu

Regionální disparity, jako fenomén regionálního rozvoje, jsou velmi frekventovaným pojmem posledního desetiletí. Často je však tento termín používán na označení skutečností, které jeho pojetí na jedné straně obsahově zužují a na druhé straně významově diverzifikují, což jeho sémantickou interpretaci mnohdy činí značně mlhavou.

Jednou z hlavních příčin je, že tento fenomén dosud nemá propracovanou teoretickou oporu a dostatečně přesně vymezený systémový a metodologický rámec jeho chápání (pojetí).

Pokud jsou disparity intuitivně správně identifikovány, chybí nástroje a mechanizmus jejich klasifikace, vzájemného srovnávání a vyhodnocování.

Fundamentální výzkum této problematiky je proto velmi aktuální a jeho uchopitelné výsledky mohou výrazně přispět k celkovému zkvalitnění regionálního managementu na všech stupních územního řízení v České republice.


aktuálně

© 2007 - Copyright DISPARITY, created by web-evolution.cz